「บ้านรัก」RESERVATION

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม「ต่อไป」

สาขา
วันที่
เวลา
จำนวน
ชื่อ
ฟูริงานะ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล

※ ในกรณีที่ใช้ฟรีอีเมล(Yahoo,Hotmail)อีเมลที่ถูกส่งไปอาจจะเข้าไปอยู่ใน โฟลเดอร์ Junkmail, Spam box ได้

ข้อความถึงร้าน

กรณียกเลิกการจอง ทางร้านขอเก็บค่าเสียโอกาสของทางร้านเป็นจำนวน 2,000เยน/ท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก